The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne zmiany w regulaminie konkursu 1.2.2 PO WER 28 August 2015 print

Please be advised, that on 28 August 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w Regulaminie konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15

Poniżej przedstawiamy zmiany jakie zostały wprowadzone:

 1. W podrozdziale 6.2.2 wprowadzono przypis nr 40 „Zasady interpretacji kryterium dostępu nr 8 opisane zostały w opracowaniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13.08.2015r. pn. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, które stanowi załącznik nr 23 do niniejszego Regulaminu”.
 2. W rozdziale 7 Załączniki dodano nowe załączniki nr 23 and 24:
  • 23. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”;
  • 24. „Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego”.


Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności doprecyzowania obowiązujących zapisów.

Download: Regulamin Konkursu PO WER wraz z załącznikami

Download: Zmiany wprowadzone w dniu 28 August 2015 r.

Download: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Download: Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance