Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

OCEŃ SWÓJ URZĄD PRACY – BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA 31 August 2015 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na terenie wszystkich powiatowych urzędów pracy w Polsce w miesiącach sierpień – wrzesień br. jest realizowane badanie satysfakcji klienta powiatowego urzędu pracy.

Głównym celem badania jest ocena jakości obsługi klienta powiatowych urzędów pracy.

Badanie jest poufne, odpowiedzi wpłyną na poprawę obszarów działalności PUP, w których pomoc nie jest jeszcze w pełni satysfakcjonująca.

Ankieterzy przeprowadzają 10-o minutowe wywiady z klientami PUP: osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy oraz pracodawcami.

Każda odpowiedź jest bardzo cenna!

 

Ulotka promująca badanie

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung