La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

OCEŃ SWÓJ URZĄD PRACY – BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA 31 Août 2015 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na terenie wszystkich powiatowych urzędów pracy w Polsce w miesiącach sierpień – wrzesień br. jest realizowane badanie satysfakcji klienta powiatowego urzędu pracy.

Głównym celem badania jest ocena jakości obsługi klienta powiatowych urzędów pracy.

Badanie jest poufne, odpowiedzi wpłyną na poprawę obszarów działalności PUP, w których pomoc nie jest jeszcze w pełni satysfakcjonująca.

Ankieterzy przeprowadzają 10-o minutowe wywiady z klientami PUP: osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy oraz pracodawcami.

Każda odpowiedź jest bardzo cenna!

 

Ulotka promująca badanie

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale