Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w sierpniu 2015 r. 9 września 2015 drukuj

 • Liczba bezrobotnych

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 105 365 bezrobotnych. Było to o 2287 osób (2,1%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i 22 622 osoby (17,7%) mniej niż w końcu sierpnia 2014 roku.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 19 powiatach województwa (od 33 osób w powiecie żnińskim do 406 osób w Bydgoszczy). W 4 powiatach odnotowano wzrost: w powiecie świeckim o 22 osoby, aleksandrowskim o 28 osób, golubsko-dobrzyńskim o 40 osób i radziejowskim o 103 osoby).

W sierpniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadła w województwie o 1595 osób (1,2%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu sierpnia 2015 r. wyniosła 1565,0 tys. osób i w odniesieniu do lipca zmniejszyła się o ponad 20,6 tys. osób, czyli 1,3% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 25,3 tys. osób, czyli 1,3%.). W stosunku do sierpnia 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 288,2 tys. osób (15,6%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 • Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

W sierpniu 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8657 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 3,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 19,2% więcej niż w sierpniu 2014 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych