La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-en Août 2015 r. 9 Septembre 2015 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 105 365 bezrobotnych. Ce fut 2287 personnes (2,1%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i 22 622 osoby (17,7%) mniej niż w końcu sierpnia 2014 année.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 19 powiatach województwa (à partir de 33 osób w powiecie żnińskim do 406 osób w Bydgoszczy). W 4 powiatach odnotowano wzrost: w powiecie świeckim o 22 osoby, aleksandrowskim o 28 personnes, golubsko-dobrzyńskim o 40 osób i radziejowskim o 103 osoby).

W sierpniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadła w województwie o 1595 personnes (1,2%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu sierpnia 2015 r. wyniosła 1565,0 tys. osób i w odniesieniu do lipca zmniejszyła się o ponad 20,6 tys. osób, czyli 1,3% (w analogicznym okresiepersonnesku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 25,3 tys. osób, czyli 1,3%.). W stosunku do sierpnia 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 288,2 tys. osób (15,6%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

En Août 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8657 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 3,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 19,2% więcej niż w sierpniu 2014 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale