The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

VI Międzynarodowe Targi Pracy – invite employers and employment agencies 14 September 2015 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje  w ramach sieci EURES VI Międzynarodowe Targi Pracy, which will be held 20 października br. in Toruń, in hours 10:00-15:00.

The aim of the event is to allow job seekers to contact with employers and the promotion of the European labor market. We invite you to participate in the fair employers and employment agencies, poszukujące kandydatów do pracy w kraju lub za granicą. Udział w targach jest bezpłatny.

Podmioty zainteresowane udziałem w targach proszone są o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: eures małpa wup kropka torun kropka pl by 30 September.

More information about. wydarzenia uzyskać można kontaktując się z Zespołem EURES z WUP, No phone. 56 669 39 12.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance