Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien September 2015 r. 8 Oktober 2015 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 września 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 104 455 bezrobotnych. Dies war 910 Menschen (0,9%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i 21 939 osób (17,4%) mniej niż w końcu września 2014 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 13 powiatach województwa (von 4 osób w powiecie brodnickim do 305 osób w powiecie inowrocławskim). W 10 powiatach odnotowano wzrost: od 9 osób w powiecie wąbrzeskim do 101 osób w powiecie świeckim.

We wrześniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadła w województwie o 1593 Menschen (1,2%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu września 2015 r. wyniosła 1540,9 tys. osób i w odniesieniu do sierpnia zmniejszyła się o 22,6 tys. osób, czyli 1,4 % (w analogicznym okresie Menschenu 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 31,2 tys. osób, czyli 1,7%.). W stosunku do września 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 281,0 tys. osób (15,4%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

Im September 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9230 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 6,6% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 11,9% więcej niż we wrześniu 2014 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung