The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-September 2015 r. 8 October 2015 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 września 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 104 455 bezrobotnych. This was 910 people (0,9%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i 21 939 osób (17,4%) mniej niż w końcu września 2014 year.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 13 powiatach województwa (from 4 osób w powiecie brodnickim do 305 osób w powiecie inowrocławskim). W 10 powiatach odnotowano wzrost: od 9 osób w powiecie wąbrzeskim do 101 osób w powiecie świeckim.

We wrześniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadła w województwie o 1593 people (1,2%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu września 2015 r. wyniosła 1540,9 tys. osób i w odniesieniu do sthousandpnia zmniejszyła się o 22,6 tys. osób, czyli 1,4 % (w analogicznym okresie peopleu 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 31,2 tys. osób, czyli 1,7%.). W stosunku do września 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 281,0 tys. osób (15,4%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

In September 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9230 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 6,6% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 11,9% więcej niż we wrześniu 2014 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance