Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 23 Oktober 2015 drucken

Auf 23 Oktober 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP) na którym m.in.zaopiniowano pozytywnie projektKryteriów ustalania kwot środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań realizowanych przez powiatu w 2016 r.” oraz zmiany wPlanie wydatków FP na 2015 rok Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Ponadto zaopiniowano 10 nowych kierunków kształcenia w 3 szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Posiedzenie WRRP

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung