The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 23 October 2015 print

On 23 October 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP) na którym m.in.zaopiniowano pozytywnie projektKryteriów ustalania kwot środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań realizowanych przez powiatu w 2016 r.” oraz zmiany wPlanie wydatków FP na 2015 rok Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Ponadto zaopiniowano 10 nowych kierunków kształcenia w 3 szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Posiedzenie WRRP

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance