Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Darmowy kurs języka angielskiego od podstaw w CIiPKZ w Bydgoszczy 27 Oktober 2015 drucken

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego od podstaw (poziom A1).

Kurs jest adresowany do osób, które stawiają pierwsze kroki w nauce języka, bądź też chcą przypomnieć i utrwalić sobie zasady stosowania języka angielskiego.

Spotkania odbywać się będą w poniedziałki, środy, piątki in Stunden 13.45-15.30, łącznie 16 spotkań

Czas trwania kursu: 5 tygodni
Termin rozpoczęcia: 16.11.2015
Planowany termin zakończenia kursu: 21.12.2015

ZAPISY TRWAJĄobowiązuje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃszczegóły na plakacie

Ze szczegółami można zapoznać się na plakacie z ogłoszeniem

Z A P R A S Z A M Y

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung