The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Darmowy kurs języka angielskiego od podstaw w CIiPKZ w Bydgoszczy 27 October 2015 print

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego od podstaw (poziom A1).

Kurs jest adresowany do osób, które stawiają pierwsze kroki w nauce języka, bądź też chcą przypomnieć i utrwalić sobie zasady stosowania języka angielskiego.

Spotkania odbywać się będą w poniedziałki, środy, piątki in hours 13.45-15.30, łącznie 16 spotkań

Czas trwania kursu: 5 weeks
Termin rozpoczęcia: 16.11.2015
Planowany termin zakończenia kursu: 21.12.2015

ZAPISY TRWAJĄobowiązuje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃszczegóły na plakacie

Ze szczegółami można zapoznać się na plakacie z ogłoszeniem

Z A P R A S Z A M Y

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance