Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2015 r. 6 listopada 2015 drukuj

 • Liczba bezrobotnych

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 października 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 103 047 bezrobotnych. Było to o 1345 osób (1,3%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i 20 055 osób (16,3%) mniej niż w końcu października 2014 roku.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 18 powiatach województwa (od 19 osób w powiecie tucholskim do 330 osób w powiecie toruńskim). W 5 powiatach odnotowano wzrost: od 11 osób w powiecie nakielskim do 126 osób w powiecie włocławskim.

W październiku ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadła w województwie o 3292 osoby (-2,6%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu października 2015 r. wyniosła 1518,3 tys. osób i w odniesieniu do września zmniejszyła się o 21,2 tys. osób, czyli 1,4% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 37,1 tys. osób, czyli 2,0%.). W stosunku do października 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 266,5 tys. osób (14,9%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 • Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

W październiku 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8143 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (o 13,9% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 12,1% więcej niż w październiku 2014 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych