Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kolejny nabór środków z rezerwy Funduszu Pracy 9 November 2015 drucken

W dniu 6 listopada 2015 r. w Minister Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił kolejny nabór wniosków dotyczący realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej stosownie do potrzeb powiatowych i miejskich urzędów pracy.

W ramach ogłoszonego naboru o przyznanie środków z rezerwy FP można sfinansować następujące programy:

 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia, w szczególności absolwentów,
 • realizacja robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy,
 • aktywizacja zawodowa osób tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych,
 • aktywizacja zawodowa bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung