The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejny nabór środków z rezerwy Funduszu Pracy 9 November 2015 print

W dniu 6 listopada 2015 r. w Minister Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił kolejny nabór wniosków dotyczący realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej stosownie do potrzeb powiatowych i miejskich urzędów pracy.

W ramach ogłoszonego naboru o przyznanie środków z rezerwy FP można sfinansować następujące programy:

 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 years, w szczególności absolwentów,
 • realizacja robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 years,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 years,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy,
 • aktywizacja zawodowa osób tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych,
 • aktywizacja zawodowa bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance