La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejny nabór środków z rezerwy Funduszu Pracy 9 November 2015 imprimer

W dniu 6 listopada 2015 r. w Minister Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił kolejny nabór wniosków dotyczący realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej stosownie do potrzeb powiatowych i miejskich urzędów pracy.

W ramach ogłoszonego naboru o przyznanie środków z rezerwy FP można sfinansować następujące programy:

 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia, w szczególności absolwentów,
 • realizacja robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, visée à l'article. 49 ustawy,
 • aktywizacja zawodowa osób tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych,
 • aktywizacja zawodowa bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale