The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Rozeznanie rynku nr 1 – procedura uproszczona 16 November 2015 print

.Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaprasza do składania ofert na usługę hotelową, usługę gastronomiczno-restauracyjną oraz udostępnienie sali konferencyjnej w dniach 3-4 December 2015 year. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonym pliku.

Rozeznanie rynku 1

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc 3-4.12.2015

Zawiadomienie z dnia 26.11.2015r.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance