The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

“Dzień Kariery w sektorze nowoczesnych usług (BPO/SSC)” 19 November 2015 print

On 3 December 2015 r., in hours 10:00-14:30, w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbędzie się „Dzień Kariery w sektorze nowoczesnych usług (BPO/SSC)”. Organizatorami tego wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, agencja zatrudnienia ManpowerGroup oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

W ramach tego wydarzenia będzie można spotkać się z pracodawcami firm działających w sektorze nowoczesnych usług, doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy agencji zatrudnienia ManpowerGroup oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

PLAKAT

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance