Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy 27 November 2015 drucken

Auf 26 listopada 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwsza część spotkania z udziałem ekspertów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego poświęcona była współdziałaniu administracji publicznej w zakresie zatrudniania cudzoziemców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Czytaj więcej…

Przedmiotem drugiej części spotkania były zagadnienia dotyczące realizacji projektów w ramach PO WER i RPO WK-P oraz realizacja zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 Jahr.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung