Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 Jahr 2 Dezember 2015 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował opracowanie “Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 Jahr ".

Publikacja prezentuje wybrane dane o studentach i absolwentach szkół wyższych z regionu kujawsko-pomorskiego oraz dane o bezrobociu rejestrowanym wśród absolwentów szkół wyższych na koniec 2014 roku według uczelni i kierunków kształcenia.

Podstawowe źródła danych do analizy to: informacje z Systemu Informatycznego Syriusz wygenerowane i udostępnione przez powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego oraz dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego publikowane przez GUS.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung