La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 année 2 Décembre 2015 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował opracowanie “Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 année ".

Publikacja prezentuje wybrane dane o studentach i absolwentach szkół wyższych z regionu kujawsko-pomorskiego oraz dane o bezrobociu rejestrowanym wśród absolwentów szkół wyższych na koniec 2014 roku według uczelni i kierunków kształcenia.

Podstawowe źródła danych do analizy to: informacje z Systemu Informatycznego Syriusz wygenerowane i udostępnione przez powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego oraz dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego publikowane przez GUS.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale