Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Warsztaty z młodzieżą akademicką pn.”Przedsiębiorczość-moja przyszłość” 4 Dezember 2015 drucken

Auf 30 listopada 2015r. w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku odbyły sie zajęcia pn.Przedsiębiorczość-moja przyszłość. Warsztaty zorganizowano we współpracy z Akademickim Biurem Karier Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Uczestnikami warsztatów byli studenci kierunków: Fizjoterapia i Pielęgniarstwo. Celem zajęć było kształtowanie postawy przedsiębiorczej wśród studentów. W trakcie zajęć wykorzystano symulacyjną grę ekonomiczną pn.”Chłopska Szkoła Biznesu, umożliwiającą poznanie rzeczywistych mechanizmów rynkowych.

Powyższe warsztaty rozpoczęły cykl spotkań ze studentami wyższych uczelni podregionu włocławskiego, mających na celu poznanie alternatywnych sposobów znalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung