The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Warsztaty z młodzieżą akademicką pn.”Przedsiębiorczość-moja przyszłość” 4 December 2015 print

On 30 listopada 2015r. w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku odbyły sie zajęcia pn.Przedsiębiorczość-moja przyszłość. Warsztaty zorganizowano we współpracy z Akademickim Biurem Karier Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Uczestnikami warsztatów byli studenci kierunków: Fizjoterapia i Pielęgniarstwo. Celem zajęć było kształtowanie postawy przedsiębiorczej wśród studentów. W trakcie zajęć wykorzystano symulacyjną grę ekonomiczną pn.”Chłopska Szkoła Biznesu”, umożliwiającą poznanie rzeczywistych mechanizmów rynkowych.

Powyższe warsztaty rozpoczęły cykl spotkań ze studentami wyższych uczelni podregionu włocławskiego, mających na celu poznanie alternatywnych sposobów znalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance