La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Warsztaty z młodzieżą akademicką pn.”Przedsiębiorczość-moja przyszłość” 4 Décembre 2015 imprimer

Sur 30 listopada 2015r. w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku odbyły sie zajęcia pn.Przedsiębiorczość-moja przyszłość. Warsztaty zorganizowano we współpracy z Akademickim Biurem Karier Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Uczestnikami warsztatów byli studenci kierunków: Fizjoterapia i Pielęgniarstwo. Celem zajęć było kształtowanie postawy przedsiębiorczej wśród studentów. W trakcie zajęć wykorzystano symulacyjną grę ekonomiczną pn.”Chłopska Szkoła Biznesu, umożliwiającą poznanie rzeczywistych mechanizmów rynkowych.

Powyższe warsztaty rozpoczęły cykl spotkań ze studentami wyższych uczelni podregionu włocławskiego, mających na celu poznanie alternatywnych sposobów znalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale