Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawsko-Pomorskie im November 2015 r. 10 Dezember 2015 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 listopada 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 104 117 bezrobotnych. Dies war 1092 Menschen (1,1%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca ale o 20 028 osób (16,1%) mniej niż w końcu listopada 2014 Jahr.

Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 17 powiatach województwa (von 2 osób w powiecie rypińskim do 210 osób w powiecie lipnowskim). W 6 powiatach odnotowano spadek: od 10 osób w powiecie mogileńskim do 166 osób w Toruniu.

W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1043 Menschen (0,8%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2015 r. wyniosła 1 532,7 tys. osób, tak więc w odniesieniu do października wzrosła o 15,8 tys. osób, czyli 1,0% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie wzrost o 14,7 tys. osób, czyli 0,8%.). W stosunku do listopada 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 266,8 tys. osób (14,8%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W listopadzie 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5910 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 28,8% mniej niż w poprzednim miesiącu, aber 16,5% więcej niż w listopadzie 2014 r.)

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung