The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in November 2015 r. 10 December 2015 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 listopada 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 104 117 bezrobotnych. This was 1092 people (1,1%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca ale o 20 028 osób (16,1%) mniej niż w końcu listopada 2014 year.

Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 17 powiatach województwa (from 2 osób w powiecie rypińskim do 210 osób w powiecie lipnowskim). W 6 powiatach odnotowano spadek: od 10 osób w powiecie mogileńskim do 166 osób w Toruniu.

W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1043 people (0,8%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2015 r. wyniosła 1 532,7 tys. osób, tak więc w odniesieniu do paźthousandernika wzrosła o 15,8 tys. osób, czyliw analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie wzrost o 14,7 tys. osób, czyli 0,8%.). W stosunku do listopada 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 266,8 tys. osób (14,8%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 

 • Number of job vacancies and places professional activation

W listopadzie 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5910 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 28,8% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 16,5% więcej niż w listopadzie 2014 r.)

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance