La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie en Novembre 2015 r. 10 Décembre 2015 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 listopada 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 104 117 bezrobotnych. Ce fut 1092 personnes (1,1%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca ale o 20 028 osób (16,1%) mniej niż w końcu listopada 2014 année.

Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 17 powiatach województwa (à partir de 2 osób w powiecie rypińskim do 210 osób w powiecie lipnowskim). W 6 powiatach odnotowano spadek: od 10 osób w powiecie mogileńskim do 166 osób w Toruniu.

W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1043 personnes (0,8%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2015 r. wyniosła 1 532,7 tys. osób, tak więc w odniesieniu do października wzrosła o 15,8 tys. osób, czyli 1,0% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie wzrost o 14,7 tys. osób, czyli 0,8%.). W stosunku do listopada 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 266,8 tys. osób (14,8%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

W listopadzie 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5910 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 28,8% mniej niż w poprzednim miesiącu, d'un 16,5% więcej niż w listopadzie 2014 r.)

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale