Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Barometr zawodów w województwie kujawsko-pomorskim 11 Dezember 2015 drucken

W 2015 r. we wszystkich województwach w kraju przeprowadzone zostało badanie Barometr zawodów. Celem badania było uzyskanie informacji o grupach zawodów, w których w 2016 r. mogą wystąpić problemy z pozyskaniem pracowników oraz grup charakteryzujących się nadwyżką osób poszukujących pracy.

Badanie prowadzone było głównie w oparciu o wiedzę pracowników powiatowych urzędów pracy. We wrześniu i październiku 2015 r. in 20 powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego odbyło się 21 paneli eksperckich (w Grudziądzu odbyły się dwa panele, dla powiatu grodzkiego i ziemskiego oddzielnie), które oceniały przewidywaną sytuację na rynku pracy w poszczególnych grupach zawodów.

Z uwagi na rozbudowaną strukturę „Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” (ponad 2300 Wettbewerb), ocenie podlegały zawody najczęściej występujące na rynku pracy. Na podstawie podobieństwa wykonywanych zadań zostały one zgrupowane w 177 grup, których nazwy nie odpowiadają grupom określonym w Klasyfikacji.

Mehr in der Lese-office->Veröffentlichungen->Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt

Wyniki barometru zawodów dla wszystkich województw i powiatów w kraju dostępne są na ogólnopolskiej stronie barometru: www.barometrzawodow.pl.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung