La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Barometr zawodów w województwie kujawsko-pomorskim 11 Décembre 2015 imprimer

W 2015 r. we wszystkich województwach w kraju przeprowadzone zostało badanie Barometr zawodów. Celem badania było uzyskanie informacji o grupach zawodów, w których w 2016 r. mogą wystąpić problemy z pozyskaniem pracowników oraz grup charakteryzujących się nadwyżką osób poszukujących pracy.

Badanie prowadzone było głównie w oparciu o wiedzę pracowników powiatowych urzędów pracy. We wrześniu i październiku 2015 r. à 20 powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego odbyło się 21 paneli eksperckich (w Grudziądzu odbyły się dwa panele, dla powiatu grodzkiego i ziemskiego oddzielnie), które oceniały przewidywaną sytuację na rynku pracy w poszczególnych grupach zawodów.

Z uwagi na rozbudowaną strukturę „Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” (ponad 2300 concurrence), ocenie podlegały zawody najczęściej występujące na rynku pracy. Na podstawie podobieństwa wykonywanych zadań zostały one zgrupowane w 177 grup, których nazwy nie odpowiadają grupom określonym w Klasyfikacji.

Articles les plus lus dans le bureau->Publications->Publications sur le marché du travail

Wyniki barometru zawodów dla wszystkich województw i powiatów w kraju dostępne są na ogólnopolskiej stronie barometru: www.barometrzawodow.pl.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale