Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Narada z dyrektorami powiatowych urzędów pracy 14 Dezember 2015 drucken

Auf 11 Dezember 2015 r. w Łysomicach odbyła się narada zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego. Na spotkaniu omówiono aktualną sytuację na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiono złożenia do planowanych w 2016 roku wydatków Funduszu Pracy na zadania realizowane przez samorządy powiatów oraz samorząd województwa.
Kolejne punkty spotkania dotyczyły bieżącej realizacji projektów pozakonkursowych PUP w 2015 r. oraz Planów Działań na 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Omówiono również wytyczne MRPiPS dotyczące realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2016.
Uczestnicy narady zapoznali się także z formami wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego realizowanymi przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung