The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Narada z dyrektorami powiatowych urzędów pracy 14 December 2015 print

On 11 December 2015 r. w Łysomicach odbyła się narada zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego. Na spotkaniu omówiono aktualną sytuację na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiono złożenia do planowanych w 2016 roku wydatków Funduszu Pracy na zadania realizowane przez samorządy powiatów oraz samorząd województwa.
Kolejne punkty spotkania dotyczyły bieżącej realizacji projektów pozakonkursowych PUP w 2015 r. oraz Planów Działań na 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Omówiono również wytyczne MRPiPS dotyczące realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2016.
Uczestnicy narady zapoznali się także z formami wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego realizowanymi przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance