La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Narada z dyrektorami powiatowych urzędów pracy 14 Décembre 2015 imprimer

Sur 11 Décembre 2015 r. w Łysomicach odbyła się narada zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego. Na spotkaniu omówiono aktualną sytuację na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiono złożenia do planowanych w 2016 roku wydatków Funduszu Pracy na zadania realizowane przez samorządy powiatów oraz samorząd województwa.
Kolejne punkty spotkania dotyczyły bieżącej realizacji projektów pozakonkursowych PUP w 2015 r. oraz Planów Działań na 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Omówiono również wytyczne MRPiPS dotyczące realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2016.
Uczestnicy narady zapoznali się także z formami wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego realizowanymi przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale