Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Opracowania informacji lokalnej o zawodach 16 Dezember 2015 drucken

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaprasza do zapoznania się z kolejnymi opracowaniami informacji lokalnej o sytuacji zawodów:

z wykształceniem wyższym:

  • biblitekoznawca
  • doradca w systemie oświaty (doradca zawodowy)
  • nauczyciel języka obcego
  • nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
  • specjalista do spraw integracji europejskiej
  • specjalista ochrony środowiska
  • teolog

z wykształceniem średnim i policealnym:

  • technik archiwista
  • technik ochrony środowiska
  • technik urządzeń sanitarnych

z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

  • betoniarz-zbrojarz
  • Schreiner
  • kowal
  • monter konstrukcji budowlanych
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • murarz-tynkarz
  • sprzedawca
  • Schlosser

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Informacja lokalna o zawodach.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

  • Praca w WUP Toru
    Course Arbeit im VLO
  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    European Network Job
  • Główny Urząd Statystyczny
    Statistisches Zentralamt
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Rapid Response Instrument
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    Staatliche Arbeitsinspektion
  • Kapitał Ludzki
    Human Capital
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Labour Market at Lupa
  • Zielona Linia
    Die Grüne Linie
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Sozialversicherung