Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 18 Dezember 2015 drucken

Auf 18 Dezember 2015 r. odbyło się VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na którym m.in. zaopiniowano pozytywnie „Plan wydatków FP na 2016 rok Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu” oraz 22 nowe kierunki kształcenia w 11 szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto przedstawione zostały informacje nt. zawodów handlowych na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung