La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 18 Décembre 2015 imprimer

Sur 18 Décembre 2015 r. odbyło się VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na którym m.in. zaopiniowano pozytywnie „Plan wydatków FP na 2016 rok Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu” oraz 22 nowe kierunki kształcenia w 11 szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto przedstawione zostały informacje nt. zawodów handlowych na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale