Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Przygotowania do opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok 28 Dezember 2015 drucken

Auf 8 grudnia br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie trybu opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok. W celu opracowania ww. Planu powołano Zespół w składzie:

 • Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – jako Przewodniczący;
 • Stellvertretender Direktor des Ausschusses. Rynku Pracy WUP w Toruniu;
 • Stellvertretender Direktor des Ausschusses. Poradnictwa Zawodowego i  Pośrednictwa Pracy WUP w Toruniu;
 • Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego;
 • Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przygotowany projekt RPDZ, zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa, zostanie przekazany do zaopiniowania powiatom województwa kujawsko-pomorskiego, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung