The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przygotowania do opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 year 28 December 2015 print

On 8 grudnia br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie trybu opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok. W celu opracowania ww. Planu powołano Zespół w składzie:

 • Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – jako Przewodniczący;
 • Deputy Director of the Committee. Rynku Pracy WUP w Toruniu;
 • Deputy Director of the Committee. Poradnictwa Zawodowego i  Pośrednictwa Pracy WUP w Toruniu;
 • Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego;
 • Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przygotowany projekt RPDZ, zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa, zostanie przekazany do zaopiniowania powiatom województwa kujawsko-pomorskiego, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance