La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przygotowania do opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok 28 Décembre 2015 imprimer

Sur 8 grudnia br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie trybu opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok. W celu opracowania ww. Planu powołano Zespół w składzie:

 • Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – jako Przewodniczący;
 • Directeur adjoint du Comité. Rynku Pracy WUP w Toruniu;
 • Directeur adjoint du Comité. Poradnictwa Zawodowego i  Pośrednictwa Pracy WUP w Toruniu;
 • Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego;
 • Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przygotowany projekt RPDZ, zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa, zostanie przekazany do zaopiniowania powiatom województwa kujawsko-pomorskiego, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale