The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nowe i zaktualizowane opracowania informacji lokalnej o zawodach 29 December 2015 print

W ramach opracowania lokalnej informacji o zawodach doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaktualizowali kolejne zawody:

z wykształceniem wyższym:

 • Celny agent
 • architekt krajobrazu
 • designer of interior decoration
 • archiwista
 • artysta fotografik
 • artysta grafik
 • artysta rzeźbiarz
 • inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
 • inżynier geodeta
 • inżynier mechanik
 • telecommunications engineer
 • kartograf
 • kulturoznawca
 • specjalista dietetyk
 • specjalista do spraw public relations
 • specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
 • specjalista resocjalizacji
 • planner

z wykształceniem średnim i policealnym:

 • technik geodeta
 • technik księgarstwa
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik renowacji elementów architektury
 • technik technologii chemicznej

z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • building insulation fitter
 • precision mechanic

Nowe opracowania dotyczą zawodów:

 • forestry engineer
 • koszykarz-plecionkarz
 • przedstawiciel medyczny

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Local Information about the event.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance