Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2015 r. 13 Januar 2016 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 grudnia 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 107 271 bezrobotnych. Dies war 3460 Menschen (3,3%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca ale o 19 840 osób (15,6%) mniej niż w końcu grudnia 2014 Jahr.

Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa (von 31 osób w powiecie bydgoskim do 358 osób w powiecie lipnowskim). Spadek odnotowano jedynie w Bydgoszczy – o 174 osoby.

W grudniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 2966 Menschen (2,4%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2015 r. wyniosła 1564,2 tys. osób, tak więc w odniesieniu do listopada wzrosła o 33,6 tys. osób, czyli 2,2% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie wzrost o 25,6 tys. osób, czyli 1,4%.). W stosunku do grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 261,0 tys. osób (14,3%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W grudniu 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4518 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 23,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, aber 13,8% więcej niż w grudniu 2014 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung