The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2015 r. 13 January 2016 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 grudnia 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 107 271 bezrobotnych. This was 3460 people (3,3%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca ale o 19 840 osób (15,6%) mniej niż w końcu grudnia 2014 year.

Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa (from 31 osób w powiecie bydgoskim do 358 osób w powiecie lipnowskim). Spadek odnotowano jedynie w Bydgoszczy – o 174 osoby.

W grudniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 2966 people (2,4%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2015 r. wyniosła 1564,2 tys. osób, tak więc w odniesieniu do listthousandda wzrosła o 33,6 tys. osób, czyliw analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie wzrost o 25,6 tys. osób, czyli 1,4%.). W stosunku do grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 261,0 tys. osób (14,3%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

W grudniu 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4518 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 23,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 13,8% więcej niż w grudniu 2014 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance