La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2015 r. 13 Janvier 2016 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 grudnia 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 107 271 bezrobotnych. Ce fut 3460 personnes (3,3%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca ale o 19 840 osób (15,6%) mniej niż w końcu grudnia 2014 année.

Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa (à partir de 31 osób w powiecie bydgoskim do 358 osób w powiecie lipnowskim). Spadek odnotowano jedynie w Bydgoszczy – o 174 osoby.

W grudniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 2966 personnes (2,4%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2015 r. wyniosła 1564,2 tys. osób, tak więc w odniesieniu do listopada wzrosła o 33,6 tys. osób, czyli 2,2% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie wzrost o 25,6 tys. osób, czyli 1,4%.). W stosunku do grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 261,0 tys. osób (14,3%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

W grudniu 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4518 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 23,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, d'un 13,8% więcej niż w grudniu 2014 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale