La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 22 Janvier 2016 imprimer

Bureau régional du Travail à Toruń ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko- pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 1 lutego 2016 r. faire lutegoego 20r6 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu
Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego: przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu w terminie od 1 lutego 2016 r. faire 10 lutego 2016 roku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przy ul. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń w Kancelarii WUP w Toruniu, VII piętro, Room No. 2.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER wynosi na rok 2016 i 2017 łącznie 62 884 173,00 PLN zgodnie z Rocznym Planem Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na rok 2016.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun

Groupe d'étude sur. Projektów Pozakonkursowych PUP
tel. (56) 669 39 70 lub (56) 669 39 71
email: wup małpa wup kropka torun kropka pl

Punkt Kontaktowy
tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
email: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

Pièces jointes:
Pobierz: Ogłoszenie o naborze
Pobierz: Załączniki do Ogłoszenia o naborze

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale