The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu z firmą PIENING Montage GmbH 1 February 2016 print

On 29 January 2016 r. w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku odbyło się spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przedstawicielami niemieckiej Agencji Pracy Tymczasowej p. Alicją Pioro-Sariczki oraz p. Mathiasem Köppchen dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia na stanowiskach: Monter instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacji, Hydraulic, Elektryk w dziedzinie energetyki i budownictwa, Elektroinstalator / Elektromonter, Serwisant pojazdòw szynowych, Locksmith / Ślusarz rur / Monter rur – połączenia kołnierzowe – flansze (z doświadczeniem w petrochemii), Stolarz / Cabinetmaker (wykończenie wnętrz jachtòw) na terenie Niemiec.

W spotkaniu uczestniczyło 26 osób zainteresowanych podjęciem pracy w w/w zawodach. Podczas spotkania przedstawiciele firmy przybliżyli szczegóły dotyczące prowadzonych rekrutacji m.in: opis oferty, warunki zatrudnienia, wymagania stawiane kandydatom, organizacji kursu języka niemieckiego (dla osób nie znających języka), który organizowany będzie na terenie Włocławka na koszt agencji. Ponadto przeprowadzone zostały indywidualne rozmowy z potencjalnymi pracownikami.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance