Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2016 r. 8 Februar 2016 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 stycznia 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 113 752 bezrobotnych. Dies war 6497 Menschen (6,1%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca ale o 19 832 osoby (14,8%) mniej niż w końcu stycznia 2015 Jahr.

Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa (von 80 osób w powiecie sępoleńskim do 557 osób w Bydgoszczy).

W styczniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 6473 Menschen (5,1%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2016 r. wyniosła 1648,6 tys. osób, tak więc w odniesieniu do grudnia’2015 wzrosła o 85,3 tys. osób, czyli 5,5% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie wzrost o 93,4 tys. osób, czyli 5,1%.). W stosunku do stycznia 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 270,0 tys. osób (14,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W styczniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5403 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 15,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 3,7% więcej niż w styczniu 2015 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung