The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2016 r. 8 February 2016 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 stycznia 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 113 752 bezrobotnych. This was 6497 people (6,1%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca ale o 19 832 osoby (14,8%) mniej niż w końcu stycznia 2015 year.

Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa (from 80 osób w powiecie sępoleńskim do 557 osób w Bydgoszczy).

W styczniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 6473 people (5,1%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2016 r. wyniosła 1648,6 tys. osób, tak więc w odniesieniu do gthousandnia’2015 wzrosła o 85,3 tys. osób, czylpeoplean> 5,5% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie wzrost o 93,4 tys. osób, czyli 5,1%.). W stosunku do stycznia 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 270,0 tys. osób (14,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 

 • Number of job vacancies and places professional activation

W styczniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5403 vacancies and of professional activation (the 15,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 3,7% więcej niż w styczniu 2015 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance