The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Targi Pracy i Edukacji w Sępólnie Krajeńskim w dniu 10 lutego 2016 r. 9 February 2016 print

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu organizują
10 lutego 2016 roku Targi Pracy i Edukacji

Twoja Przyszłość w Twoim Regionie

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy

Więcej informacji pod numerem telefonu Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji:
52 388 13 32, 52 388 13 37.

 

targi_pracy_i_edukacji

 

Targi Pracy i EdukacjiTwoja Przyszłość w Twoim Regionie” – Sępólno Krajenskie, 10.02.2016 r.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance