The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Szkolenie „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”. 11 February 2016 print

On 08 lutego 2016 r. w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się szkolenie pt. „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”, prowadzone przez specjalistów z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie przy współudziale doradcy zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy: Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Akademickich Biur Karier Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu, Center for Continuing Education in Torun, Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu i Centrum Informacji Młodzieży w Toruniu. Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia jak: charakterystyka grup cudzoziemców w Polsce, definiowanie pojęć: migrant, uchodźca, osoby należące do mniejszości narodowej, etnicznej, repatriant, możliwości i warunki podejmowania pracy, w tym prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce, integracja, mechanizm stereotypizacji, łańcuch dyskryminacji i inne. Było to szkolenie w ramach cyklu „Wielokulturowość – kompetencje międzykulturowe pracowników”.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance