La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Szkolenie „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”. 11 Février 2016 imprimer

Sur 08 lutego 2016 r. w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się szkolenie pt. „Prawa cudzoziemców – prawa człowieka”, prowadzone przez specjalistów z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie przy współudziale doradcy zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy: Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Akademickich Biur Karier Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu, Centre de formation continue à Torun, Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu i Centrum Informacji Młodzieży w Toruniu. Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia jak: charakterystyka grup cudzoziemców w Polsce, definiowanie pojęć: migrant, uchodźca, osoby należące do mniejszości narodowej, etnicznej, repatriant, możliwości i warunki podejmowania pracy, w tym prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce, integracja, mechanizm stereotypizacji, łańcuch dyskryminacji i inne. Było to szkolenie w ramach cyklu „Wielokulturowość – kompetencje międzykulturowe pracowników”.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale