The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

VII Międzynarodowe Targi Pracy w Toruniu – zapraszamy pracodawców i agencje zatrudnienia 18 February 2016 print

Please be advised, that on 14 April 2016 r. w Toruniu odbędą się VII Międzynarodowe Targi Pracy. Wydarzenie będzie miało miejsce w Hotelu Bulwar, st. Philadelphia Boulevard 18, in hours 10:00-14:00.

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu celem rozpowszechnienia informacji
o Europejskich Służbach Zatrudnienia EURES i usługach organów zatrudnienia.

Ideą VII Międzynarodowych Targów Pracy jest promocja europejskiego rynku pracy oraz wzmocnienie współpracy
pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia i pracodawcami. Targi organizowane są w ramach „Europejskiego Dnia Pracodawcy” – inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

The unemployed, poszukujące pracy odwiedzające targi będą miały możliwość zapoznania się
z ofertami zatrudnienia pracodawców zagranicznych i krajowych.

Zapraszamy pracodawców i agencje zatrudnienia do zaprezentowania swoich ofert zatrudnienia na targach.

Podmioty zainteresowane udziałem w targach proszone są o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego
i odesłanie go na adres e-maileures małpa wup kropka torun kropka pl by 11 marca br.

More information about. wydarzenia uzyskać można kontaktując się z Zespołem EURES z WUP,
No phone. 56 669 39 12.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance